Home

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van organisaties die te maken hebben met de opvoeding van het kind.
Het Huis van het Kind wil ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak.