Onze partners

 • Gemeente Huldenberg
 • OCMW Huldenberg
 • Kind en Gezin
 • Brugfigurenproject Rode Kruis en gemeente/OCMW
 • Gezinsbond Huldenberg
 • Gemeentelijke Basisschool Ottenburg
 • Oudervereniging Basisschool Sint-Agatha-Rode
 • Ouderraad GBS Ottenburg
 • Gemeentelijke Basisschool Den Elzas Huldenberg en Loonbeek
 • Oudervereniging GBS Den Elzas Huldenberg
 • Ouderteam GBS Den Elzas Loonbeek
 • Ouderraad De Bolster
 • Lokaal Overleg Kinderopvang en alle kinderopvanginitiatieven op het grondgebied