Home

SAMEN MAKEN WE HET HUIS VAN HET KIND….

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van organisaties die op het grondgebied werken aan de opvoeding van het kind.

Het Huis van het Kind wil ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak.

In Huldenberg is er geen fysisch huis, maar is er wel een samenwerkingsverband. Ouders kunnen er terecht voor vragen rond kinderopvang, maar ook met opvoedingsvragen. De coördinator zal samen met de ouders (of andere opvoeders) nadenken over een oplossing of doorverwijzen naar een gespecialiseerde organisatie.